SMOK V8 Baby-M2 Dual Core 0.25ohm

SMOK V8 Baby-M2 Dual Core 0.25ohm

SMOK V8 Baby-M2 Dual Core 0.25ohm, best ytelse mellom 25-45W.


V8 baby er spesielt designet for TFV8 Baby, ikke kompatible med TFV8 Tank.

1 x SMOK V8 Baby-M2 Dual Core 0.25ohmPin It Fancy