Vilkår og betingelser

1. GENERELT
1.a Disse vilkårene og betingelsene gjelder for bestilling av produkter fra www.damping.no.
1.b De betingelsene som gjelder for produkter som tilbys på nettsiden, er anført nedenfor. Ved å sende inn bestillingen, aksepterer du disse betingelsene
1.c Damping AS forbeholder seg retten til å endre betingelser til enhver tid uten forvarsel. Slike endringer vil dog ikke gjelde for bestillinger insendt før de endrede betingelser blir offentliggjort på websiden.
1.d Damping AS er hjemmehørende i Norge og er derfor underlagt Norsk lovgivning.
1.e Hvis du har spørsmål eller kommentarer til betingelsene, returnering av varer eller refundering av penger, vennligst kontakt: 
Damping AS
Selma Ellefsens vei 2
0581 OSLO
 
Epost: damping.no@gmail.com
Org nr 912 995 607
2. BESTILLING
2.a Bestillingen sendes online via vår hjemmeside
2.b Alle varer leveres etter tilgjengelighet. Vi kontakter deg så hurtig som mulig pr. Epost eller telefon om ikke produktet er tilgjengelig.
2.c Vi prøver så godt vi kan å ha oppdaterte bilder på vår hjemmeside. Det kan allikevel oppstå visse forskjeller mellom bilde og aktuelt produkt.
3. LEVERING
3.a Damping AS leverer varen så raskt som mulig etter at betaling har funnet sted, og er tilgjengelig på Damping AS sin konto
3.b Hvis et produkt ikke er tilgengelig i den bestilte mengde, underretter vi deg om dette så fort som mulig, og du kan da bestemme om du vil annullere bestilling eller vente på at vi får det på lager.
3.c Damping AS kan etter eget skjønn foreta en del-levering. Om dette skjer tilkommer det ingen ekstra omkostninger for kunde.
3.d Hvis levering ikke er mulig innen 15 dager, har du rett til å annulere bestillingen. Om en slik bestilling allerede er betalt, vil en tilbakebetaling skje hurtigst mulig, senest innen 14 dager.
3.e Damping AS tar ikke ansvar for varer som posten ikke utleverer, om man velger frakt uten sporing. Prisene er satt etter Postens satser, vi forbeholder oss retten til å endre portoen om nødvendig.
4. PRISER OG LEVERINGSOMKOSTNINGER
4.a Alle priser er oppgitt i NOK, inklusive mva. Evt fraktkostnader vil komme i tillegg.
4.b Fraktprisene kan variere avhengig av størrelse og vekt på varen(e).
Disse omkostningene beregnes på websiden når du legger inn en bestilling.
Dersom emballasje, endret vekt eller andre forhold gjør at forsendelsesomkostningene overstiger det beregnede beløpet, har Damping AS krav på å få disse omkostningene godtgjort.
4.c Uavhentet varer belastes med kr 200,- for å dekke frakt og ekstraarbeid. 
5. BETALING
5.a Du kan betale for produktene med de betalingsmetoder som til enhver tid er tilgjengelig på vår hjemmeside.
5.b Damping AS sørger for sikker onlinebetaling ved hjelp av ekstern leverandør, og for å sikre at betalingen alltid har det høyeste sikkerhetsnivå. Alle dine opplysninger  blir automatisk kryptert ved inntasting.
6. ANGRERETT, SKADEDE OG/ELLER MANGELFULLE PRODUKTER
6.a Du har 14 dagers angrerett i flg Norsk kjøpslov.
Innen tidsfristen skal du ha inngått avtale og returnert produktet. Det er tilstrekkelig at du innen fristen har levert produktet til posten.  Hvis du vil forsikre deg mot at du har levert i rett tid, kan du f.eks ta vare på evt kvitteringer på frakt fra posten.
Med mindre annet er avtalt skal tilbakesendelse av vare bekostes av kunden.
6.b Såfremt det er foretatt betaling, tilbakebetaler vi denne straks, dog senest innen 14 dager, fra vi mottar det returnerte produktet. Vi tilbakebetaler dog kun mottat beløp, og ikke leveringsomkostinger i forbindelse med retur av produkt, med mindre annet er avtalt.
6.c Du mister din rett til å bryte avtalen om du ikke er i stand til å returnere produktet i samme stand og mengde som da du mottok det.  Produktet må være i en slik stand at det kan selges på nytt. Dvs, at produktet ikke må ha vært i bruk og  forpakninger ikke må brytes.
Dette gjelder dog ikke om produktet er gått i stykker grunnet:
a)     De handlinger som har vært nødvendig for å kontrollere produktet
b)     Omstendigheter som ikke kan tilskrives kunden
Under alle omstendigheter må allikevel du som kunde sørge for at produktet returneres på en forsvarsmessig måte til oss.
Utover retten til å returnere bestillingen har du også visse beføjelser, såfremt produktet er skadet eller mangelfult. Se også nedenfor under punkt 7.d
6.d Klager grunnet mangler på produktet sendes innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen til vår epostadresse, oppført  under punkt 1.e
6.e Om reklamasjonen er berettiget kan du anmode om:
a)     Reparasjon av feil/mangel
b)     Levering av erstatningsvare, såfremt dette er mulig og ikke vil påføre selger uforholdsmessige omkostninger.
6.f Om Damping AS ikke kan erstatte mangelen ved produktet eller levere en erstatningsvare, kan du annullere bestilling eller be om prisavslag.
6.g Det er ingen retur/refusjon på noen av våre varer når det har medgått 45 dager fra utsendelses dato.
7.  BRUK AV PRODUKT
7.a Damping AS tar intet ansvar for krav fremsatt som følge av:
a)     Feil bruk av varen
b)     Bruk i kombinasjon med produkter varen ikke er beregnet til.
Kjøper er oppmerksom på at feil bruk av produktene kan ødelegge produktet.  Dette tar selger intet ansvar for
Kjøper er også oppmerksom på at feil bruk kan medføre risiko
7.b Kjøper er bekjent med at e-væsker ikke er beregnet på å drikke, og at disse kan være alvorlig skadelige. Kjøper skal derfor oppbevare e-væsker utilgjengelig for barn og dyr, og også for personer som ikke kjenner til bruken av disse. Damping.no har intet ansvar for feil bruk av e-væske. Salg av nikotin er forbudt i Norge. Damping.no selger ikke nikotinholdige produkter da dette er forbudt ved lov.
7.c Kjøper er gjort oppmerksom på at elektriske komponenter, herunder batterier, kan bli overopphetet, og derfor forårsake sterk varmeutvikling og brann.  Tilkobling til batterilader må derfor ikke forlates uten tilsyn eller plassert nærme brennbare materialer. Kjøper bærer selv ansvaret for dette.
7.d Kjøper er kjent med at enkelte produkter har begrenset holdbarhet/varighet, samt at de forringes/mister deres funksjonalitet ved bruk, og derfor må skiftes ut. Ved riktig behandling kan levetiden forlenges betraktelig. Slike forhold er ikke selger ansvarlig for.
8. FORCE MAJEURE
Damping AS er ikke ansvarlig for feil eller forsinkelser i levering av ordren, hvis og i det omfang slik feil eller forsinkelse direkte eller inndirekte skyldes omstendigheter, som er utenfor Damping AS sin kontroll.