Sikkerhet og regler for bruk av produkter

Lader og batterier
Batterier til bl.a. e-damp/e-sigaretter kan variere i kvalitet, og det vil være noen av produktene som kan ha en produksjonsfeil, som kan medføre en kortslutning ved oppladning.

Men - der er flere ting du som forbruker kan gjøre, for å sikre deg best mulig:

• Følg nøye produsentens veiledning til korrekt oppladning
• Vær oppmerksom på, at dine batterier er CE-godkjente
• Det anbefales at du opplader dine batterier mens du er hjemme/til stede, og IKKE mens du sover
• Vær alltid sikker på, at batteriet er rengjort og tørt der hvor batteriet kobles til laderen. Hvis det er dråper av kondens eller e-væske i toppen av batteriet, skal det tørkes vekk før oppladningen påbegynnes
• Opplad kun batteriene til laderen lyser grønt (ferdig med full oppladning) - dvs. overladning skal unngås
• La aldri laderen og batteriet stå på eller i nærheten av en brannbar overflate under oppladning, og vær sikker på at oppladningen ikke foregår i nærheten av gardiner, tøy og andre brannbare emner
• Alternativt kan man foreta oppladningen i en såkalt "lade-pose", den er foret med et brannhemmende materiale.

Samme prosedyre er gjeldende for alle produkter, som skal opplades - mobiltelefoner, tablets, lommelykter m.m.
Som med all annen elektronikk, er fukt og elektrisitet en dårlig kombinasjon. Kortslutning av bl.a. batterier m.m. skjer ofte, hvor fukt har været innblandet.

Fritt sitert
Dansk e-Damper Forening

Ombyggbare produkter
Vi vil gjøre deg oppmerksom på at alle ombyggbare enheter med veke og wire innebærer en viss risiko.

Ombyggbare fordampere er ment for de mer viderekommende. Det kreves grunnlegende kunnskaper innen elektronikk, hovedsakelig hvordan og når man skal bruke et multimeter (DMM). Mangel på kunnskap kan føre til uønskede hendelser, som blandt annet ødelagt utstyr, brannskader, og i verste tilfelle eksplosjon.

Noen ting du burde være klar over:

1. En ommbyggbar wire/veke skal testes nøye med et DMM før den tas i bruk. Om den ikke testes kan den skade enheten den er koblet til.
2. Defekte wire/veke kan ødelegge elektronikken i enheten.
3. Nye wire-/veke-enheter bør testes på en mekanisk mod, som f.eks. Silver Bullet, da risikoen for kortsluttning er lavere. Monter aldri en ny wire/veke på en elektronisk enhet før du har forsikret deg om at den er trygg.
4. Det er et kjent problem at defekte veker kan ødelegge elektronikken. Disse vekene kan og tilsynelatende virke til å være i god stand, men det er alltid en risiko for feil over tid. Brukeren er selv ansvarlig for skader som kan forekomme på utstyr.
5 Ommbyggbare enheter med wire/veke skal bare brukes på godkjent utstyr. Slikt utstyr er utrustet med sikkerhetsmekanismer for å minimere risikoen for blandt annet kortsluttning. Skulle du ha en defekt wire/veke øker sjansen for skader på elektronisk utstyr drastisk om enheten ikke har adekvant sikkring.

Fritt sitert fra ECF fora.

En grei kilde til kunnskap er Youtube.com. Her er noen eksemper: 

http://www.youtube.com/user/toddecigreviews

http://www.youtube.com/user/igetcha69