Forside

 

Hva er E-sigaretter?

En elektronisk sigarett, også kalt e-sigaretter er et batteridrevet elektrisk apparat som brukes til å simulere tobakksrøyking.

E-sigaretten kan gi fra seg nikotin, dersom man benytter dette ( nikotin er ikke lovlig for salg i Norge), men ikke andre skadelige stoffer fra tobakk, som tjære.
E-sigaretten produserer en damp som kan inhaleres. Den ser ut som, føles som, og smaker omtrent som tobakksrøyk, og har muligheter for et valgfritt nikotininnhold. Bruk av e-sigaretter kan derfor i prinsippet erstatte røyking av tobakk og derved unngå de kjente farer som røyking medfører. Dette er hensikten til e-sigaretter.