E-Sigaretter spørsmål og svar

Publisert March 31, 2013 by Ramzy Zaher

 Elektronisk sigaretter, også omtalt som e-sigarett eller e-sigg hva er det?

En elektronisk sigarett, også kalt e-sigarett, er et batteridrevet elektrisk apparat som brukes til å simulere tobakksrøyking. Den kan gi fra seg nikotin, dersom man benytter dette ( nikotin er ikke lovlig for salg i Norge), men ikke andre skadelige stoffer fra tobakk, som tjære.
E-sigaretten produserer en damp som kan inhaleres. Den ser ut som, føles som, og smaker omtrent som tobakksrøyk, og har muligheter for et valgfritt nikotininnhold. Bruk av e-sigaretter kan derfor i prinsippet erstatte røyking av tobakk og derved unngå de kjente farer som røyking medfører. Dette er e-sigarettens hensikt.

Elektroniske sigaretter i dagens form ble opprinnelig patentert i Kina i 2003 av Hon Lik, lansert der i 2004 og eksportert fra 2006 under merket "Ruyan". Ideen går tilbake til et patent av Herbert A. Gilbert fra USA i 1963, men dengang ble ikke røyking ansett som risikofylt og det ble med ideen.
Språkbruken omkring e-sigaretter er ny, men det ser ut til at bruk av en e-sigarett tiltagende kalles «å dampe» i motsetning til «å røyke».

En e-sigarett består oftest av tre hoveddeler: En batterienhet, en fordampningsenhet og en tank for e-væske. Et munnstykke finnes også, oftest som del av tanken.

Ofte er det en knapp for å slå på fordamperen og en LED-indikator for batteriets ladetilstand og/eller aktivitet. Noen e-sigaretter ligner vanlige sigaretter, og indikatoren er da rød og plassert på enden som en «sigarettglo». Noen utførelser er både tykkere og lengre enn vanlige sigaretter, og inneholder tilstrekkelige reserver for en dags bruk.
Fordamperen inneholder en eller flere varmetråder som drives av akkumulatoren. 

Batteriet er alltid en moderne akkumulator av Li-ion-type, som er oppladbar.
Elektronikk i batterienheten sørger for beskyttelse av akkumulatoren og varmetråden. Noen apparater kan koples til en computers USB-port, som da leverer energien eller kan lade akkumulatoren.

En som damper har gjerne flere av hver enhet, alle er forbruksartikler med en forventet levetid; ekstra batteri som settes inn når det andre blir tomt og skal lades, ekstra fordamper siden varmetråden kan brenne av eller tilsmusses, ekstra tanker for å kunne bytte smak. Fordamperen krever noe renhold, som koking i vann eller rensing med isopropylalkohol. 


Posted in E-Sigaretter


Siste artikler

Tager