"Sannsynligvis ville flesteparten av de 5000 årlige dødsfallene som skyldes sigarettrøyking i Norge vært unngått dersom røykernes nikotinopptak isteden hadde skjedd fra en elektronisk sigarett."

Publisert December 17, 2013 by Ramzy Zaher

Skrevet av:
Senior Forsker i SIRUS Karl Erik Lund

http://www.forebygging.no/en/Artikler/2013-2012/Kan-fore-var-prinsippet-brukes-for-a-forby-elektroniske-sigaretter/


Siste artikler

Tager